26 mars 2010

Bada
Älskar liftutmaningar!
Den här utmaningen bestod i att lifta ett av Helena N alster och inspireras av det. Det kan vara färger, upplägget, rubriken, osv. Själv valde jag att lifta upplägget men istället för ett stort foto och sex små rutor av mönsterpapper så valde jag att göra tvärt om, dvs sex stycken foton och ett stort mönsterpapper.

Inga kommentarer: